przemysłowe

W przypadku oświetlenia wnętrz w obiektach przemysłowych najistotniejszymi elementami oświetlenia, branymi pod uwagę w projekcie i w eksploatacji, są:

  • odpowiedni poziom natężenia oświetlenia na poziomych lub / i pionowych płaszczyznach roboczych,
  • równomierność oświetlenia,
  • ograniczenie olśnienia zarówno bezpośredniego jak i odbiciowego,
  • odpowiedni rozkład luminancji w bliższym i dalszym polu widzenia,
  • barwa światła i oddawanie barw,
  • efektywność oświetlenia,
  • niskie koszty eksploatacji związane z trwałością i właściwymi parametrami konstrukcyjnymi i użytkowymi opraw i źródeł,
  • dostęp do urządzeń oświetleniowych (możliwość przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych).

Zapewnienie normatywnych parametrów oświetleniowych jest istotne, gdyż chodzi o środowisko pracy, a właściwe oświetlenie we wnętrzach obiektów przemysłowych jest czynnikiem warunkującym nie tylko wydajność ale i bezpieczeństwo pracy.

Ekonomika oświetlenia jest szczególnie istotna z uwagi na to, że wnętrza obiektów przemysłowych mają zwykle dużą kubaturę oraz rozległe powierzchnie, zatem i oświetlenie wymaga stosowania dużej liczby opraw oświetleniowych. Przy dużej liczbie opraw i źródeł światła nieobojętne jest jaką one mają sprawność oraz czy rozsył strumienia świetlnego jest właściwie kształtowany przez oprawy.

Te dwa elementy rzutują na ekonomikę oświetlenia.

dr inż. Małgorzata Górczewska
Politechnika Poznańska (Instytut Elektrotechniki Pprzemysłowej)