ogrodowe

Na rynku jest wiele rodzajów urządzeń świetlnych, różniących się pod wieloma względami. Bogactwo kształtów, rozmiarów, kolorów i materiałów wykonania sprawia, że każdy może znaleźć odpowiednie urządzenia najbardziej pasujące do jego ogrodu.

Ze względu na kształt i wielkość, urządzenia świetlne można podzielić na kilka grup:

Lampy stojące wysokie to smukłe stojące słupy, których zwieńczeniem są elementy świecące. Najczęściej mają kilka metrów wysokości. Są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu: oświetlają alejki w parkach, ulice i chodniki oraz inne publiczne przestrzenie. Stanowią dość mocny element w krajobrazie, dobrze widoczny, dlatego bardzo ważne jest umiejętne dobranie ich do otoczenia. Ze względu na swoje gabaryty oraz konstrukcję, nadają się do oświetlania dużych powierzchni. Dzięki temu, że światło przez nie emitowane pada z góry, nie razi w oczy.


Lampy stojące niskie są mniejsze od wyżej omówionych, mają zazwyczaj nie więcej niż jeden metr wysokości. Nie rzucają się już tak w oczy i nie przytłaczają swoją wielkością. Służą głównie do oświetlania ciągów komunikacyjnych: tras pieszych i rowerowych, wyłaniają z mroku nawierzchnię. Zazwyczaj strumień ich światła skierowany jest w dół, dzięki czemu nie oślepiają. Są popularne głównie w prywatnych ogrodach i przy podjazdach. W otwartych, publicznych przestrzeniach mogłyby spotkać się z dezaprobatą ze względu na mały zasięg oświetlanej powierzchni.


Coraz częściej spotykane jest oświetlenie umieszczane bezpośrednio w podłożu. W takim rozwiązaniu urządzenie świetlne znajduje się pod powierzchnią ziemi, nad powierzchnię wystają jedynie szklane okręgi. Urządzenia te są na tyle niskie, że nie utrudniają komunikacji. Dzięki takiemu położeniu, oświetlają elementy znajdujące się ponad nimi. W parkach i ogrodach mogą to być korony drzew, w miastach zaś stosuje się taką iluminację do wyeksponowania ścian budynków w nocnej scenerii.


Przydatnym i ciekawym rozwiązaniem są urządzenia świetlne mocowane na pionowych ścianach, tzw. kinkiety. Najczęściej używane są one do oświetlania ważnych elementów budynku, takich jak wejście, tabliczka z numerem domu, ujęcie wody. Czasem są mocowane na elewacjach w celu podkreślenia pionowości ścian.

Źródło: http://www.wymarzonyogrod.pl