biurowe

Oświetlenie biurowe powinno umożliwiać pracownikom, którzy zwykle spędzają w pomieszczeniach biurowych 8 godzin dziennie, wykonywanie wszelkich prac biurowych (zadań) efektywnie. Wyposażenie stanowisk (maszyny biurowe, komputer, deska kreślarska itp.) oraz charakter pracy (praca na maszynach biurowych, obsługa komputera, kontakty z interesantami, kreślenie rysunków itp.) mają istotne znaczenie przy projektowaniu oświetlenia tych wnętrz.

Oświetlenie biurowe wpływa zarówno na wygląd samego pomieszczenia jak i osób w nim przebywających oraz na nastrój danego pomieszczenia a także na poziom wydajności pracy. Przy projektowaniu oświetlenia pomieszczeń biurowych w jednakowym stopniu należy brać pod uwagę zapewnienie odpowiedniej widoczności zadania wzrokowego (parametry ilościowe i jakościowe oświetlenia) jak i zapewnienie odpowiedniej estetyki pomieszczenia (preferencje użytkowników oraz nastrój pomieszczenia).

Dlatego wygodnie jest rozpatrywać osobno otoczenie świetlne oraz osobno oświetlenie zadania wzrokowego, jakkolwiek oba ww. aspekty musza wzajemnie do siebie pasować, tak aby zapewnić zarówno stymulujące (pobudzające, zachęcające) otoczenie świetlne oraz dobrą widoczność zadania wzrokowego.

Jeżeli realizowane oświetlenie jest również energooszczędne, to można powiedzieć, że w tym pomieszczeniu osiągnięte zostały wszystkie cele oświetleniowe.

Efekt wizualny przestrzeni biurowej zależy od różnic w postrzeganych luminancjach i barwach obiektów występujących w pomieszczeniu. Może on być uzyskiwany poprzez różne współczynniki odbicia powierzchni pomieszczenia, różne ich barwy oraz zróżnicowane poziomy natężenia oświetlenia. Przykładowo – cień – jako element projektu jest równie ważny jak światło. Jednym ze sposobów zróżnicowania luminancji w pomieszczeniu, jest tzw. „wybielanie ścian” (ang. wall wasching), które realizowane jest za pomocą specjalnych opraw oświetleniowych kierujących strumień świetlny na ściany.

Takie oświetlenie zapewnia większe wartości luminancji na ścianach niż na suficie czy podłodze. Innym sposobem zróżnicowania luminancji jest oświetlenie miejscowe, które zapewnia większe wartości luminancji na wybranym niedużym obszarze w stosunku do pozostałej przestrzeni pomieszczenia. Staranny (dokładny) projekt oświetlenia powinien zapewnić interesujące zróżnicowanie luminancji w pomieszczeniu bez jednoczesnego występowania rozpraszających czy powodujących niewygodę różnic luminancji.

 

dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Oochrony Pracy